[Share] Webgame Vũ Tam Quốc – 武三国

Webgame màn hình ngang thể loại dàn trận cốt truyện Tam Quốc Demo: Download: Fshare: https://www.fshare.vn/file/NEO1TR52NQKB Pass Unrar: www.devgame.net – Hướng dẫn: + Giải nén tại D:\WUSG + Bật 1-Web tại khung hiển thị này gõ s1 rồi enter + Chạy 2-GoldServer và 3-GameServer + Vào game 127.0.0.1 + MYSQL:…