[Share] Webgame Vấn Tiên New (Ui + Map mới)

Tàu nó đặt tên cho bản này là Sất Trá Phong Vân gì gì đó

– Download:

+ Fshare: https://www.fshare.vn/file/OB7S4W11UWOE
+ Pass Down: www.devgame.net
+ Pass Unrar: toandaik

– Hướng dẫn:

+ Giải nén tại D:WX_Server
+ Bật 1-ESSamp và 2-Run
+ Vào game 127.0.0.1
+ MYSQL: root – toandaik
+ Nhận vàng vào database gus – tables user – cột yuanbao điền vào vàng rồi ra web đổi nhé

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *