[Webgame] Quỳ Hoa Bảo Điển Offline

Game này trước ở VN tên Bất Bại OL mà die lâu rồi share cho AE yêu cầu

Download: Link

– Hướng dẫn:

+ Giải nén ổ D
+ Cài đặt máy ảo set VMnet8 IP: 192.168.41.0
+ Chạy máy ảo, bật web, bật SecureCRT chạy 1 2 3 4
+ Vào game 127.0.0.1

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *